Over onsContact
Blog 

3 Pensioendeskundigen stellen minister Koolmees voor om de malaise in de pensioendiscussie te doorbreken door een nieuw soort AOW in te voeren.
Wie nu meer premie betaalt, krijgt straks meer AOW. Het is een omslagstelsel: dus het is niet zo dat je straks je eigen geld terugkrijgt. Die hogere AOW wordt later betaald uit de middelen waarover de overheid dan beschikt. De mensen die dan werken moeten dus het hogere pensioen in de toekomst ophoesten. Geen probleem als het economisch voor de wind gaat, maar je kunt je voorstellen hoe groot de animo van toekomstige generaties zal zijn om dat hogere pensioen nog op te hoesten als de nieuwe generatie intussen zelf de broekriem moeten aanhalen.

Zwak 
En daarin zit de zwakte van dit idee. Het kan alleen werken bij een super betrouwbare overheid, die onder alle omstandigheden gedane beloftes nakomt, dus ook als het economisch gezien minder voorspoedig gaat. Maar op dat gebied hebben onze leiders een minder goed track-record. Nemen de financiële problemen toe, dan geven in het verleden gedane toezeggingen (en betalingen) geen enkele garantie op het nakomen van gedane beloftes.

De geschiedenis zegt hoe het zal gaan
Zo immers gaat het ook met het huidige pensioenstelsel. De overheid heeft lak aan het feit dat de huidige gepensioneerden in het verleden geld opzij legden met de bedoeling daarvoor een waardevast pensioen te krijgen. Die belofte wordt –mede door toedoen van de overheid- al jarenlang niet nagekomen, ondanks het feit dat de pensioenreserve maar blijft toenemen. De een wikt, maar de overheid beschikt, zelfs als het gaat om pensioengeld dat de overheid niet eens toebehoort.

Slecht idee
Meer premie betalen voor meer AOW in de toekomst is dus een slecht idee, omdat het een belofte is die gemakkelijk gebroken kan worden en de rekening komt te liggen bij toekomstige generaties.