Over onsContact
Blog 

In België hebben de 52 pensioenfondsen in 2016 een veel hoger rendement(5,7%) gemaakt dan Jette Klijnsma met haar rekenrente berekent voor de Nederlandse pensioenfondsen. De Belgen kunnen probleemloos hun pensioentoezeggingen gestand doen.
Bij Nederlandse pensioenfondsen worden in 2016 nog veel hogere rendementen behaald dan in België maar dit is voor staatssecretaris Klijnsma en minister Dijsselbloem nog steeds niet genoeg om eindelijk wel de pensioenen uit te keren waar iedereen recht op heeft. Zij blijven vasthouden aan een fictief rendement op basis van de laag vastgestelde rekenrente. De pensioenpotten groeien en de pensioendeelnemers zijn de slachtoffers. Dit is het echte PvdA beleid en niet de mooie verkiezingsprietpraat.

Nederland
Wie de jaarverslagen van Nederlandse pensioenfondsen erop napluist komt nog hogere rendementen tegen (2016). Tussen haakjes het gemiddelde rendement over de afgelopen 13 jaar.

  • PME 10,3%, (7,64%)
  • PMT 11,0% (8,12%)
  • ABP 9,5% (7,57%)
  • Philips 10,5% (7,23%)
  • Zorg en Welzijn 12,0% (8,28%)
  • BPF 12,1% (7,85%)
  • ING 19,7%. (9.55%)

Totaal gemiddeld: 12,2%. 

Zet dit maar eens af tegen een rekenrente van 1,5% en zie hoe staatssecretaris Klijnsma de werkelijkheid naar haar hand zet.