Over onsContact
Blog 

Wij van de Pensioenleugen zijn ontzettend blij met het toenemende pensioenbewustzijn bij de politievakbond. En ook, dat het protest tegen het loonbeleid van het kabinet nu overslaat naar andere sectoren. 

We zijn niet voor onrust, maar...
We zijn niet voor het stimuleren van arbeidsonrust, maar we hebben wel veel moeite met de manier waarop het kabinet politiemensen, onderwijzers en werknemers in de zorg misleidt door het toekomstige pensioen van deze groepen uit te kleden om vervolgens dit eigen geld in de vorm van een loonsverhoging nu alvast uit te keren. Dat noemen we sigaar uit eigen doos. 

Goed dat er politie is
De politie beseft nu als eerste (het zijn natuurlijk niet voor niets opsporingsambtenaren) , dat de loonsverhoging die men heeft gekregen deels uit de eigen portemonnee komt. Daarom dreigt er nu opstand.

Misleiding
Creatief boekhouding is een kenmerk van dit kabinet, waartegen  nu terecht stelling wordt genomen. Ambtenaren hebben terecht  geen behoefte aan een meevaller uit eigen spaarpot. 

Let op je pensioen!
Daarom roepen we iedereen op: let bij de komende onderhandelingen op je pensioen. Laat het niet uitkleden en probeert het kabinet dat wel: zet er dan maar een stevige looneis tegenover. 

Succesje van pensioen-organisaties
Met dank overigens aan de organisaties van pensioengerechtigden die ons bewust hebben gemaakt van deze flessentrekkerij van het kabinet. Want dat is het. We kunnen er tot onze spijt geen andere woorden voor bedenken.

Wikipedia: definitie van flessentrekkerij
Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het kopen van goederen (....c.q. het doen van beloftes/pensioenleugen) met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen (c.q. belofte) te verzekeren, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vijfde categorie.[1]