Over onsContact
Blog 
dinsdag 14 februari 2017

Het CBS misbruikt getallen en haar zogenaamde onafhankelijk status om het kabinet Rutte met succes toe te schrijven.

Het CBS schrijft dat de werkeloosheid onder 50 plussers afneemt en dat het dus veel beter gaat.

Wat het CBS niet zegt is dat veel werkelozen die al sinds 2009, het begin van Rutte, werkeloos zijn geworden nu uitstromen naar de AOW, dat veel ouderen moedeloos geworden zijn van de vele afwijzingen en gestopt zijn om nog werk te zoeken. Geen wonder dat het aantal daalt. Dit is geen prestatie waar Rutte en zijn kornuiten trots op kunnen zijn ondanks de onvoorwaardelijke steun die zij van de hoofdeconoom van het CBS krijgen.